DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

Notícies i events

01 setembre 2021

MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PROTOCOL COVID-19 PER Al CURS UNIVERSITARI 2021-22

El Consell de Direcció ha donat el vistiplau a la modificació de la
instrucció de prevenció de riscos laborals IPRL-26.

Amb la finalitat de facilitar la lectura del document, es publica en el seu
integritat incloent les modificacions aprovades:

Es publica també el protocol COVID-19 per al començament del curs universitari 2021/2022, desenvolupat en el marc de la IPRL-26:

Ver más
Ver todas