EQUIP DIRECTIU

 

 

 

DIRECTOR

Ángel Benigno González Avilés

Telèfon: 96 590 3400 ext.:8993

E-mail: angelb@ua.es

 

 

SECRETÀRIA

Eva María García Alcocel

Telèfon: 96 590 3400 ext.: 2950

E-mail: eva.garcia@ua.es