PRESENTACIÓ DEL DEPARTAMENT

 

Benvinguts a la WEB del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant.

 

En iniciar-se en 1984, en l'Escola Politècnica d'Alacant, depenien de la Universitat Politècnica de València els estudis d'Arquitectura Tècnica, els professors que impartien les assignatures de l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques en aquesta titulació, formaven part del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de València. Aquests professors van ser els membres del futur Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant. En 1991, en ocasió de l'adscripció de la llavors Escola Universitària Politècnica a la Universitat d'Alacant es va constituir el Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d'Alacant. Des de llavors, ha sigut el departament encarregat de desenvolupar i coordinar la docència i recerca en l'àrea de Coneixement de Construccions Arquitectòniques. El juliol del 2010, després de dinou anys de convivència i treball comú, es va produir la segregació de part dels seus membres, els quals van passar a formar el Departament d'Edificació i Urbanisme.

 

El principal objectiu del Departament de Construccions Arquitectòniques, per a aquesta nova etapa de consolidació, és la cerca de l'excel·lència en la docència i recerca. Açò es concreta en les següents línies d'actuació:

  • Potenciació de la docència de qualitat en graus, màsters i doctorats
  • Impuls a la recerca en l'àrea de coneixement de les Construccions Arquitectòniques i a la transferència tecnològica
  • Consolidació de les relacions externes, tant amb altres Universitats nacionals i internacionals, com amb els diferents sectors de la societat relacionats amb la nostra Àrea de Coneixement.

 

Per a fer-ho, disposa d´un capital humà de 23 persones, de les quals 19 són personal docent i investigador i 4 pertanyen al personal d'administració i serveis, totes elles adscrites a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant.

 

La labor docent es desenvolupa en les següents titulacions:

 

Grau en Arquitectura

Grau en Arquitectura Tècnica

Màster en Arquitectura

Màster en Educació Secundaria

Master en Prevenció de Riscos Laborals

 

La tasca investigadora es desenvolupa des dels següents grups de recerca en els quals s'organitza el personal adscrit al departament:

 

En aquets grups es desenvolupen projectes de recerca, tant de finançament públic com privat, relacionats amb diferents disciplines com: Història de la Construcció, Tecnologia de la Construcció, Ciència de Materials de Construcció, Rehabilitació Arquitectònica, Intervenció i Conservació del Patrimoni Edificat, Condicionament i Serveis, Eficiència Energètica en Edificació, Arquitectura Sostenible, etc.

 

Esperem que aquesta web els siga d'utilitat per a conèixer les nostres activitats i capacitats. Quedem a la seua disposició en l'edifici Politècnica IV, Mòdul III, planta segona, on podrem atendre´l personalment en la nostra Secretaria o bé en la següent adreça de correu electrònic: dcarq@ua.es.

 

L'equip directiu.